Islak Tip Doğal Çekişli Soğutma Kulesi


Genel Özellikler


Islak tip doğal çekişli soğutma kuleleri büyük enerji santrallerinde ve endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır.  Bu tip tesislerde soğutma ihtiyacı çok büyük kapasitedir. Bu kapasiteyi sağlayabilmek ve daha ekonomik olmak için Islak tip doğal çekişli soğutma kuleleri tercih edilmektedir. Hiperbolik şekli sayesinde hava istenilen hızlarda ( 1-3 m/s ) aşağıdan yukarıya doğru hareket etmektedir. Klasik soğutma kulelerindeki  gibi dolgu, su dağıtım sistemi ve eliminatör bu kulelerin iç kısmını oluşturmaktadır. Bu kulelerin en büyük avantajı fan-motor grubu olmadığı için enerjiden çok büyük oranlarda tasarruf edilmektedir. Bu sayede yüksek ilk yatırım maliyetini kısa sürede geri dönüş alınmaktadır.


Teknik Özellikler