CTP Su Dağıtım Sistemi


Açıklamalar

Kod No. : --

Termal performansın anahtar öğelerinden biri de dolguya göre adapte edilmiş optimum su dağıtım sistemidir. Cenk bu amaçla arge kapsamında araştırmalar ve denemeler yaparak optimum çözümler sunmaktadır .Su dağıtım sistemi,genel olarak her hücrede CTP ana kollektör ve PVC tali borulardan oluşmaktadır.-5°C nin altındaki sıcaklıklarda tali boru malzemesi olarak CTP tercih edilmektedir.Aynı zamanda proses suyunun kirli olduğu sistemlerde CTP den imal açık kanal sistemleri tercih edilmektedir.