PVC Film Tipi Dolgu


Açıklamalar

Dolgu buharlaşma ile ısı transferi sağlayan elemanıdır. Dolgu, sıcak şekillendirilmiş ve modüller halinde birbiri ile birleştirilmiş hadveli PVC levhalardan oluşur ve dolgu kotunda kulenin tüm plan alanını kaplar. Su, dolgunun üst yüzeyine püskürtüldükten sonra, dolgu üzerinde ince bir film tabakası şeklinde aşağıya akarken sahip olduğu ısıyı o anda ters yönde hareket etmekte olan havaya verir. Bu ısı alışverişi büyük ölçüde buharlaşma vasıtası ile olur. Dolgunun yüksekliği ve elevasyonu optimum hava dağılımını ve ısı transferini sağlayacak şekilde belirlenir. PVC filmi oluşturan plastik materyal, -5°C ve +50°C arasındaki sıcaklıklarda deformasyon ya da kalıcı hasar görmeksizin çalışmak için uygundur.Dolgu, alt yüzeyinden kontrüksiyon elemanlarınca desteklenir. Bu sistem uzun ve kapsamlı çalışmaların sonucudur.